Kontakt

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Katedra konstrukcí pozemních staveb

Thákurova 7

166 29 Praha 6

 

Kontaktní osoba a vedoucí projektu:

Ing. Martin Vonka, Ph.D.

telefon: +420 224 357 165

e-mail: martin.vonka@fsv.cvut.cz