Kontakt

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Katedra konstrukcí pozemních staveb

Thákurova 7

166 29 Praha 6

 

Vedoucí projektu:

doc. Ing. Martin Vonka, Ph.D. – martin.vonka@fsv.cvut.cz, 224 357 165

 

Další řešitelé:

Mgr. Michal Horáček – michal.horacek@fabriky.cz

Ing. arch., Ing. Jana Hořická, Ph.D.

Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. 

 

Spolupracovníci:

BcA. Václav Dvořák