Kontakt

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Katedra konstrukcí pozemních staveb

Thákurova 7

166 29 Praha 6

 

Vedoucí projektu:

Ing. Martin Vonka, Ph.D.

telefon: +420 224 357 165

e-mail: martin.vonka@fsv.cvut.cz

 

Další řešitelé:

Mgr. Michal Horáček

Ing. arch., Ing. Jana Hořická

Ing. Jan Pustějovský 

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. 

 

Spolupracovníci:

BcA. Václav Dvořák