Josef Vaněk, cihelna

Rožďalovice
Česká republika
50°19'18.235"N15°10'11.37"E
č. 727
Známá výška: 14 m   
Rok výstavby: 1927
Historie

Severně od Rožďalovic se rozkládá malá obec Hasina. Při jejím západním okraji se v někdejší osadě Stará Hasina dodnes nachází komorová cihelna s malým komínem. Jejím zřizovatelem byl místní rolník Josef Vaněk z usedlosti čp. 6. O povolení ke stavbě na pozemku č. 1482/6 požádal v říjnu 1926 a v květnu 1927 byla cihelna dostavěna. Stavební plány připravila stavební kancelář Antonína Hurycha z Křince. 

Jádro cihelny tvořily dvě zaklenuté komory situované vedle sebe, v jejichž ose se při štítové zdi nacházel oblý zděný komín výšky 13,5 metru. Na opačné straně bylo před komorami vybudováno předpecí, ze kterého se pece zavážely a obsluhovaly. Komín má drobný, strohý podstavec na čtvercové základně, z jedné poloviny pohlcený štítovou stěnou. Na něj navazuje oblý dřík s nevýraznou hlavicí.

Po ukončení výroby měl objekt cihelny štěstí, jelikož byl přestavěn soukromým majitelem za účelem bydlení. Jedná se tak o jednu z mála cihelen u nás, která byla konvertována. Většina dosud dochovaných cihelných pecí spíše chátrá. 

Význam zachovaného komína tkví nejen v dotváření autenticity místa, ale jeho existence jednoznačně poukazuje na průmyslový původ stavby, který by bez něj nemusel být navenek vůbec rozpoznán.

Zdroje informací

SOkA Jičín, Okresní úřad Jičín I (1850-1946), karton 985.