Cavrois-Mahieu, přádelna bavlny, tkalcovna

Roubaix
Rue Jouffroy
Francie
50°40'55.69"N3°11'14.492"E
č. 6966
Historie

Francouzské město Roubaix bývalo světovou metropolí v oboru textilního průmyslu. Často se mu přezdívá francouzský Manchester, ale také je někdy nazýváno městem tisíce komínů. Realita byla ale trochu odlišná – v plném rozkvětu města se nacházelo na jeho území jen necelých 400 komínů, z nichž se dodnes dochovalo pouhých 37. Ty se staly součástí tzv. ochranného pásma architektonického, urbanistického a krajinného dědictví (ZPPAUP), čímž se jim dostalo statutu chráněné památky a jako takové nemohou být jen tak zbořeny.

Tento ochranný statut požívají i dva komíny bývalé textilní továrny společnosti Cavrois-Mahieu. Továrna byla založena v roce 1887, zděné komíny vznikly ale až později, jeden zřejmě na počátku 20. století, druhý v 60. letech 20. století. V roce 1996 továrna definitivně ukončila svoji činnost a následně prošly její objekty a území transformací na nové využití. Část továrny slouží jako hotel, obchody a dílny. Pod komínem pak užívá prostory sdružení Non-Lieu. Z jejich prostorů vede chodba přímo do komína, návštěvníci tak mohou nasát netradiční atmosféru stísněného průduchu. 

U sdružení Non-Lieu se ale ještě pozastavíme, neboť je pro téma továrních komínů podstatné. Sdružení vzniklo v roce 2002 a zaměřuje se zejména na propojení průmyslového dědictví a současného umění, což se děje například pomocí pořádání různých veřejných akcí. V hledáčku zájmu má ale i tovární komíny. Masivní aktivity na tomto poli začaly v roce  2004, kdy zakladatel sdružení Olivier Muzellec společně s Dominique Descampsem přišli s nápadem vzdát hold komínům zaniklých továren v Roubaix. Zorganizovali tak akci Komíny: roubaixské totemy (Cheminées: Totems roubaisiens) se záměrem použít je umělecky jako symbolický prvek města a poukázat na jejich významný odkaz. Uspořádali tak tématickou výstavu, vybrané komíny byly v rámci akce umělecky nasvíceny nebo se z nich zakouřilo. Oba komíny továrny Cavrois-Mahieu byly ověšeny vlajkami. Díky zájmu a účasti mnoha obyvatel města se akce stala populární. Díky ní pak přišla Generální rada severu (Conseil Général du Nord) s myšlenkou cíleně uznávat komíny jako bohatství svého regionu Nord-Pas-de-Calais a oslavovat jejich existenci každý rok 1. května. V roce 2007 se tak tento den konala první akce s názvem „Zvonice práce“ a od té doby sdružení Non-Lieu každoročně 1. května pořádá různé události na počest těchto průmyslových symbolů.

Generální rada navíc zahájila i systematickou evidenci továrních komínů a zpracovala jejich soupis. Inventář je svěřen sdružení Proscitec-Patrimoines et Mémoires des Métiers a databáze čítající 320 komínů na území bývalého regionu Nord-Pas-de-Calais je zveřejněna na jejich webu.

Zdroje informací

Les Cheminées du Nord. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: http://proscite.cluster002.ovh.net/chemineesdunord.

Ville de Roubaix. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: https://opendata.roubaix.fr/explore/embed/dataset/liste-des-cheminees-dusine-a-roubaix/table.

Les cheminées industrielles de Roubaix, Métropole de Lille. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: https://fresques.ina.fr/mel/fiche-media/Lillem00063/les-cheminees-industrielles-de-roubaix.html.

Filature Cavrois-Mahieu, Archives nationales. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/2002_008/2002_008_FICHE.html.

Les Cheminées du Nord. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: http://proscite.cluster002.ovh.net/chemineesdunord/?r=fiche&num=164.

L'Usine Cavrois-Mahieu & Fils, Les AMIS de la VILLA CAVROIS. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: http://villacavrois.blogspot.com/2000/03/lusine-cavrois-mahieu-fils.html.

Cheminées: Totems roubaisiens, vimeo. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: https://vimeo.com/57439960.

En 2004 : « Cheminées : Totems roubaisiens », Le Non-Lieu. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: http://non-lieu.fr/en-2004-cheminees-totems-roubaisiens.