Uhelný důl

Heusden-Zolder
Koeltorenlaan
Belgie
51°2'21.232"N5°19'44.76"E
č. 6614
Známá výška: 55 m   
Rok výstavby: 1913
Historie

Hnědouhelný Důl v Heusden-Zolder byl uzavřen jako poslední v Beneluxu v roce 1992. O pár let později dostaly nejdůležitější budovy v důlní lokalitě status chráněné památky, některé budovy byly zbořeny. Dnes historický důl slouží jako multifunkční areál, přičemž stavební práce dosud ještě na některých budovách probíhají. V areálu vzniklo nové náměstí, kterému v ústřední části dominuje 55 metrů vysoký komín.

Tovární komín byl vystavěn v roce 1913 a pro jeho konstrukci byl zvolen systém Monnoyer, patentovaný v roce 1906. Systém je tvořen prefabrikovanými betonovými tvárnicemi vzájemně propojenými výztuží. Mají specifický formát, který dodává komínu atypický žebrovitý tvar. Stejným systémem byla vystavěna i vodárenská věž poblíž komína.

V roce 2011 udělil vlámský ministr Geert Bourgeois na opravu komína dotaci ve výši 617 tisíc eur. Komín vykazoval celou řadu poruch. Vnější žebra byla na mnoha místech narušená, chyběly i jejich celé části. Na vnitřním povrchu se projevily negativní účinky spalin, na řadě míst byla odhalená výztuž. Oprava se sestávala zejména v sanaci vnitřního povrchu, kdy byla nastříkána 8 cm tlustá betonová vrstva. Vnější povrch byl sanován naopak s ohledem na původní vzhled. Chybějící části žeber byly nahrazeny samozhutnitelným betonem vylitým do bednění, které respektovalo původní vnější tvar tvárnic. Byla do něj i přimíchána barva pro dosažení podobného odstínu, jako měly původní části. Do nitra komína byl instalován systém žebříků a plošin, nicméně tato vertikální komunikace slouží jen údržbě a není přístupná veřejnosti.

Četné vysprávky jsou na tělese komína patrné a mírně ubírají komínu na autenticitě. Nicméně i tak slouží komín společně se sousední těžní věží jako důležitá vizuální stopa identifikující průmyslovou minulost místa.

 

Zdroje informací

Steenkoolmijn Zolder, ETWIE, nedatováno. [citováno: 17. září 2017]. Dostupné z: http://www.etwie.be/database/actor/steenkoolmijn-zolder.

Gerestaureerd ophaalmachinegebouw van steenkoolmijn Zolder geopend, ETWIE, 28. dubna 2015. [citováno: 17. září 2017]. Dostupné z: http://www.etwie.be/nieuws/gerestaureerd-ophaalmachinegebouw-van-steenkoolmijn-zolder-geopend.

HOUBRECHTS, Bert: Vlaams geld voor Monnoyer-schoorsteen op mijnsite van Zolder, Het Belang van Limburg, 8. dubna 2011. [citováno: 17. září 2017]. Dostupné z: http://www.hbvl.be/cnt/aid1035360/vlaams-geld-voor-monnoyer-schoorsteen-op-mijnsite-van-zolder.

Restauratie Monnoyer schoorsteen – Heusden-Zolder (B), Grouttech, červen 2014. [citováno: 17. září 2017]. Dostupné z: http://www.grouttech.eu/nl-be/projecten/11-restauratie-monnoyer-schoorsteen-heusden-zolder-b.html.

LAMBERT, Bernard – GYSELINCK, Jos: De Monnoyer-schoorsteen in Heusden-Zolder. Een stapsgewijze aanpak van een stabiliteitsprobleem, 48-62, M&L – Monumenten, Landschappen & Archeologie 32, č. 5, 2013.