Maximino Moreno, konzervárna

Molina de Segura
Španělsko
38°3'5.026"N-2°47'9.316"W
č. 6918
Historie

Obyvatelé španělské Moliny de Segury a jejího okolí se tradičně živili převážně zemědělstvím. V souvislosti s ním se ve městě od 19. století rozvinul především konzervárenský průmysl. Nejprve se jednalo o malé manufaktury, které postupně přerostly v tovární provozy s vysokými komíny. Konzervárenství se brzy stalo ekonomickým motorem města, avšak následkem krize v 90. letech 20. století byly továrny postupně uzavírány a posléze demolovány. Ve městě po konzervárnách zůstalo celkem pět osamocených komínů (další dva komíny navíc zbyly po zdemolovaných továrnách na keramiku). 

Komíny zůstaly rozprostřeny napříč městem asi na dvoukilometrovém úseku. Postupem doby je obklopila nová výstavba a komíny se tak staly součástí veřejného prostoru. Dnes je lze potkat na ulici, v parku, na náměstích. Jeden komín je součástí veřejného parkoviště a poslední je zatím součástí nepřístupného brownfieldu.

V roce 2012 využilo město této výchozí situace a pro podporu turismu vytvořilo turistickou cestu po komínech zvanou Mezi komíny (Entre Chimeneas). Společně s ní vznikly ještě další dvě cesty, a to po nákupech a cesta středověkou Molinou.  Veřejný prostor u komínů je na některých místech doplněn sochami současných umělců.

Komínová trasa ale není dosud nijak značená, existuje pouze informační leták s mapou či informace na různých webovských platformách. Nicméně se po trase organizují alespoň procházky s průvodcem. Je překvapivé, že ve vypracovaných materiálech není moc prezentována historie. Uvedena bývá továrna, ke které komín patřil, ale například doba výstavby chybí zcela, nebo je jen velmi hrubě odhadnuta. O stavitelích také informace chybí.

Všechny komíny jsou zděné, vysoké mezi cca 20 až 40 metry, všechny mají podstavce na čtvercové základně a oblé dříky vyzděné ze žlutých cihel. Některé mají dochované zdobně vyvedené hlavice. Ne všem komínům se ale dosud dostalo řádné opravy, několik jich ještě na drobné sanační zásahy čeká.

Cesta po komínech přispěla i k tomu, že se město stalo v roce 2013 součástí Španělské sítě průmyslového cestovního ruchu (Red Española de Turismo Industrial – RETI).

Tato cesta po komínech není ve Španělsku jedinou. Další s dvanácti komíny je v Ontinyentu, v Sabadell a pak v provincii Malaga. V České republice není taková ani jedna, přestože i u nás najdeme lokality, kde se zachovala řada továrních komínů a o to lépe, že i často se svými továrnami (přitom by se jistě hodila například do Žatce, pražských Holešovic a dalších). 

Konkrétně konzervárna Maximino Moreno patřila k jednomu z největších provozů ve městě.  K jejímu zboření došlo v roce 2004 a uvolněné místo zaplnilo z velké části nové náměstí, u komína pak vyrostlo archeologické muzeum MUDEM. Tovární komín vystavěný zřejmě v 60. letech 20. století byl v roce 2011 opraven a bylo na něj instalováno noční osvětlení. Na dříku je vyveden černý vertikální nápis „MAXIMINO MORENO“. U komína je umístěna informační tabule, která jej zasazuje do kontextu ostatních zachovaných komínů. Zároveň podává stručný přehled o jednotlivých konstrukčních částech komína, o způsobu výstavby a jeho funkci.

Zdroje informací

GIL, Pepe Marín: De la huerta a la fábrica: Las conservas vegetales, 21. června 2018. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: http://pepemaringil.blogspot.com/2018/06/las-conservas-vegetales.html.

Patrimonio industrial, Molina de Segura. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z:  http://portal.molinadesegura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=600&Itemid=180.

Molina de Segura se apunta al turismo, crea la ruta “Entre Chimeneas”, Patrimonio Industrial Arquitectónico, 22. ledna 2012. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z:  http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2012/01/molina-de-segura-se-apunta-al-turismo.html.

CAMPILLO, Ramón Rodríguez: Pasado industrial de Molina de Segura: sus chimeneas, Geografía, Historia y Arte, 15. dubna 2014. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: http://historiarrc.blogspot.cz/2014/04/pasado-industrial-de-molina-de-segura.html.

La ruta de las chimeneas de Molina se promociona en un congreso de turismo industrial, Radio Compañia, 22. června 2014. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: http://radiomolina.com/noticias/Ficha.aspx?FrmIdNot=6614.

Una mirada a la ciudad en vertical. Itinerario urbano por las chimeneas fabriles de Ontinyent, Tourist Info Ontinyent. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: http://www.turismo.ontinyent.es/ontinyent/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=122.

Ruta de les Xumeneres, Tourist Info Ontinyent. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: http://www.turismo.ontinyent.es/ontinyent/uploaded/Flyer_Xumeneres_Val_Cast.pdf.

Ruta de las Chimeneas. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: http://www.viajerosencortomalaga.com/rutachimeneas.html.