Městská elektrárna

Horní Jiřetín
Černická
Česká republika
50°34'19.302"N13°32'47.592"E
č. 75
Známá výška: 29 m   
Známá světlost: 120 cm   
Stavitel: Schöberl a spol.
Rok výstavby: 1908
Historie

Město Horní Jiřetín si v roce 1908 postavilo pro své potřeby a potřeby okolních obcí parní elektrárnu. Ta byla ještě v letech 1911–1914 rozšířena a v této podobě se až na drobné změny související s rekonstrukcí pro nové využití dochovala dodnes. 

Drobný objekt byl jednotně pojatý v historizujícím slohu kombinujícím omítané plochy s červeným režným zdivem. Před objektem byl karlovarskou specializovanou společností Schöberl a spol. postaven tovární komín výšky 30 metrů a světlostí 120 centimetrů. Ten sloužil k odvodu spalin z parních kotlů – v roce 1934 jsou uváděny celkem tři instalované kotle o celkové výhřevné ploše 570 m2. Kotle dodávaly páru dvěma parním strojům po 300 HP, celkový elektrický výkon elektrárny byl 480 kW.

Malebný komín je umístěn u boční fasády kotelny. Má osmiboký podstavec z červených plných cihel zakončený mírně zdobnou římsou a oblý dřík vyzděný ze žlutých komínovek doplněných o černé ornamenty. Zzakončený je pak zdobnou hlavicí. Cihly (soudě dle razítka na několika cihlách) vyrobila a dodala cihelna Henschke & Niemer ze Sommerfeldu (dnešního Lubska v Dolní Lužici). Komín byl někdy v průběhu let o necelý jeden metr ubourán, na což poukazuje rozdílná aktuální výška a chybějící typická malá nástavba nad římsou hlavice. Zajímavostí je velká tloušťka zdiva v hlavě, a to 40 centimetrů – nabízí se tak možnost, že komín byl postaven schválně v předimenzované podobě tak, aby mohl být v případě potřeby (např. při zvyšování výkonu) navýšen.

Po roce 1945 byla elektrárna vyřazena z provozu. Do dnešních dnů si i přes opravy zachovává původní ráz a soukromý majitel ji využívá pro vlastní potřebu. Na komíně je osazen ochoz s telekomunikační technologií, nicméně umístěním ochozu těsně pod hlavicí je silně narušen vizuální dojem z architektonicky kvalitně provedeného komína.

Zdroje informací

MALINOVSKÝ, Břetislav: Výzkum energetických objektů, programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR, 1996–1998, Praha, nepublikovaný rukopis (uloženo ve VCPD FA ČVUT v Praze).

Podnikatelství speciálních staveb Schöberl a spol., Karlovy Vary, firemní katalog referencí, 1932.

PAŘEZ, Bohumil (ed.): Elektrotechnická ročenka ESČ 1935, Praha, Elektrotechnický svaz československý, 1934, s. 60.