Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy

Praha 7
Česká republika
50°6'29.603"N14°26'7.023"E
č. 5979
Stavitel: Jan Kohout, Ant. Dvořák a K. Fischer
Rok výstavby: 1912
Zdroje informací

Martin Vonka, Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014, s. 174–175.
Uznání české práce v cizině, Národní listy, 20.11.1910, č. 320, s. 4