Feigl & Widrich, barevna a apretura

Chrastava
Andělohorská
Česká republika
50°48'26.705"N14°57'23.987"E
č. 540
Známá výška: 60 m   
Známá světlost: 200 cm   
Kulturní památka
Historie

Firma Feigl & Widrich nechala roku 1905 postavit v údolí meliorované řeky Nisy v Chrastavě velkou barevnu a apreturu textilu. Za autorstvím výrazných továrních budov v secesním dekoru zde využívajícím především kombinace režného zdiva a omítaných fasád stála významná liberecká architektonická kancelář Gustav Sachers Söhne. Se zdobností fasád ostře kontrastoval strohý dřík mohutného továrního komína vysokého 60 metrů o světlosti 210 centimetrů vybudovaný z komínovek. Jeho monotónní žlutou plochu narušoval pouze černý ornament v horní části. Komín představuje jednoho z typických zástupců těchto staveb budovaných v takové podobě od přelomu 19. a 20. století především v oblastech s německy mluvícím obyvatelstvem. Komín byl součástí energetického srdce podniku, postaveného poněkud bokem ostatních budov, tvořeného budovami kotelny a podnikové elektrárny.

Svému původnímu účelu komín sloužil i za následujících majitelů až do druhé poloviny 20. století. Tehdy byl postupně uzavřen nejprve provoz elektrárny a následně na konci 20. století i samotného podniku, který až do této doby sloužil textilní výrobě.

Areál továrny se unikátně dochoval takřka bez pozdějších přestaveb v jednotném původním vzhledu, avšak po zastavení výroby dlouho bez využití chátral. Během této doby (roku 2002) byly jeho objekty včetně továrního komína zapsány na seznam kulturních památek. Později areál změnil majitele, ti do něj více či méně investovali a hledali nové využití takto rozsáhlého areálu (například pronájmem jeho prostor a podobně).

Zcela zásadní změna zde však nastala až po roce 2017, kdy celou továrnu, včetně výrazně zchátralého bloku někdejšího energetického centra, zakoupil současný majitel. Ten do areálu přesunul své podnikání, pronajímá ho i nadále nejrůznějším firmám a především jej chce postupně celý zrekonstruovat. Od roku 2018 probíhají práce, jež mají za cíl s respektem k původní podobě rekonstruovat objekty kotelny a elektrárny. Navíc bude obnovena funkce kotelny, která bude dodávat teplo na vytápění celého areálu. Nové kotle budou napojeny na vyvložkovaný komín, kterému byla opravena zchátralá hlavice. 

Mimořádný komplex továrny Feigl & Widrich představuje jednu z nejvýznamnějších památek průmyslové architektury u nás. Díky osvícenému majiteli je dnes navíc živým fungujícím organismem, který prochází postupnou obnovou. Dojem ze záchrany umocňuje i navrácení původní funkce dominantě areálu – továrnímu komínu.

Komín někdejší barevny a apretury je díky dramatickému krajinnému rámci spíše pohledům návštěvníků Chrastavy skryt. Mnohem více se v této části města pohledově uplatňuje velmi štíhlý komín další chrastavské textilní továrny Johann Franz König´s Söhne výšky 55 metrů a světlosti 110 centimetrů, který je dnes taktéž využíván k odtahu spalin – v tomto případě ale z krbu, který vyhřívá restauraci zřízenou v sousední kotelně (obr. 31). Oba dva komíny jsou důležitým připomenutím průmyslové historie města – o to více poté, kdy byl roku 2018 zcela zbytečně, spolu s celou továrnou, zbořen typologií i dobou vzniku zcela odlišný komín bývalé přádelny Cichorius a Co.

Zdroje informací

ČAPEK, Karel – HLAVÁČEK, Arnošt – HLAVÁČEK, Arnošt, ml.: Stavebně technický průzkum objektu kotelny v průmyslovém areálu CHRASTAVA - ANDĚLSKÁ HORA. Liberec 2018.

HORÁČEK, Michal – VONKA, Martin: Liberecko – komíny jako svědkové úspěchu a prosperity. In: HORÁČEK, Michal (ed.): Textilky: jejich obnova a využívání. Písek 2019, s. 19.

VONKA, Martin – HORÁČEK, Michal: Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku. Praha 2018, s. 192–194.

BERAN, Lukáš: Feigl & Widrich, barevna a apretura. Industriální topografie. [citováno: 17. října 2020]. Dostupné z: bit.ly/3mycjSE.

Textilní továrna – barevna a apretura firmy Feigl & Widrich. Památkový katalog. [citováno: 17. října 2020]. Dostupné z: bit.ly/2K2MBsd.

Na základě sdělení Jiřího Svobody, Vzduchotechnik s.r.o.