Cukrovar

Lenešice
Česká republika
50°22'30.522"N13°46'12.972"E
č. 3498
Známá výška: 73 m   
Známá světlost: 250 cm   
Rok výstavby: 1880
Rok demolice: 2013
Historie

Obec Lenešice zažila svůj největší rozmach po roce 1880, kdy byl založen a zprovozněn rolnický cukrovar. V té době rychle narůstal počet obyvatel, postavila se nová škola, rozšířilo se nádraží. Budovy cukrovaru vybudovala karlínská stavební firma Václava Nekvasila, celému areálu dominoval na svoji dobu poměrně vysoký oktogonální komín, který měl 54 metrů. V roce 1929 došlo ještě k jeho navýšení oktogonální nástavbou na celkových 63 metrů. Zaměření před demolicí ale ukázalo výšku 73 metrů, kdy a jak došlo k další přestavbě není dosud známo. Knihy pro asekurační odhad popsaly komín takto: Jest zděný z obyčejných cihel na masivním čtverhranném podstavci s osmibokým dříkem. Výška komínu měří 63 m. Nahoře jest hromosvod, uvnitř stoupací železa. Zdivo podstavce jest omítané, zbytek spárován.“

Úctyhodných rozměrů dosáhl podstavec na čtvercové základně – jeho strana byla 9,2 metru, což bylo ještě víc, než měl rekordní komín své doby v Ledererově továrně v Mladé Boleslavi (8,8 metru). Podobně řešený komín stál i v cukrovaru v Brodku u Přerova z roku 1881, pod kterým byla podepsána také Nekvasilova stavební firma. Původně měl výšku 52 metrů, později po přestavbě 57 metrů. 16. března 2018 byl zdemolován vybouráním otvoru v podstavci a následným stržením lany uvázanými v horní části dříku. Podstavec se čtvercovým půdorysem měl šířku v patě 8,33 metru a tloušťku zdiva tři metry.

Tloušťka zdiva lenešického komína překvapila i technického vedoucího odstřelu Petra Mikulu, který zvolil polohu destrukčního řezu v méně masivní části, tedy nad podstavcem v dolní části dříku. Zde byl do komína ve směru pádu vybourán vstupní otvor o šířce 110 centimetrů a výšce 170 centimetrů sloužící pro ověření skladby a síly zdiva, ta tu dosáhla hodnoty od 2,2 do 2,4 metru na rozích komínového tělesa. Pro odstřel bylo navrtáno 48 otvorů ve třech řadách a hloubce 80 centimetrů. Nálože byly uloženy i uvnitř komína, a to do 34 otvorů o stejné hloubce ve dvou řadách. Celkem bylo spotřebováno 25 kilogramů plastické trhaviny Perunit. Běžná spotřeba pro odstřel podobně vysokého cihlového komína se pohybuje přitom od pěti do osmi kilogramů trhavin. Navíc musely být i osekány rohy osmibokého profilu pro redukci zděného profilu.

Ve čtvrtek 16. května 2013 kolem 14. hodiny se z úst střelmistra Dušana Nekardy ozval odpočet 5–4–3–2–1–pálím a za přítomnosti více než stovky přihlížejících a kamer dvou televizních stanic se dominanta Českého středohoří a jeden z nejvyšších oktogonálních komínů České republiky proměnil v hromadu sutin.

Při pádu komína došlo k zajímavému úkazu, který nastává spíše zřídka. Tím, že se horní část dříku nakládání pomaleji než část spodní, dochází k přelomení komína. V tomto případě došlo k prasknutí v místě, kde byl v minulosti komín nastavěn, a tato část se ve vzduchu dokonce přetočila zpět tak, že hlava komína dopadla u podstavce.

Iniciátorem akce se stala obec, která zchátralý cukrovar, jehož provoz skončil v roce 1982, vydražila v roce 2012. V souladu s novým územním plánem obec plánuje celý areál očistit a vystavět zde rodinné domy. Rozhodla se tak odstranit veškeré budovy, které by mohly v budoucnu nést symbolický odkaz hospodářského a sociálního rozkvětu obce. Dnes ani po letech nezačala plánovaná výstavba a v areálu stojí nadále po boku ruin cukrovaru torzo podstavce komína, které nyní pro změnu symbolizuje neschopnost představitelů obce dát cennému historickému reliktu nový smysl a účel. Komín byl v dobrém stavebně-technickém stavu, což se naopak nedá říci o ruinách provozních budov cukrovaru s polorozpadlými střechami. Kvalitu a soudržnost zdiva komínu potvrdil i dřívější průzkum a pak také zmíněná sonda do zdiva dříku. Po jeho případné sanaci a zakonzervování se mohl stát významným orientačním a identifikačním bodem mikroregionu.

Zdroje informací

Národní archiv, Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického v Praze 1886–1950 (1951), i. č. 6 a 62.

Archiv Petra Mikuly, neinventarizováno.

V. Nekvasil 1868–1928. Praha 1928, s. 61.

Odstřel cukrovarského komína. Lenešice. [citováno: 5. září 2018]. Dostupné z: https://goo.gl/TkeTFj.

HERTL, David: Jak se v Lenešicích objevil cukrovar. Svobodný hlas, 8. července 2004, s. 3.

Na základě sdělení Petra Mikuly, Demstav.