Společenský pivovar pražských sládků v Praze

Praha 4
Údolní
Česká republika
50°1'44.716"N14°24'36.361"E
č. 25
Známá výška: 47 m   
Stavitel: Ant. Dvořák a K. Fischer
Rok výstavby: 1899
Kulturní památka
Historie

Bylo obav, když na svěžím údolí Vltavském, na brčálových lužinách Branických, počali stavěti nový pivovar! Zcela pochopitelně představovali jsme si již předem komplex budov po kasárnicku vystavěných, neboť naše průmyslové podniky nehledí obyčejně příliš na úpravu zevní, nerespektují krasocit obecenstva.“ Zakladatelé Společenského pivovaru pražských sládků se ale přičinili a nechali postavit významné dílo, kterému se povedlo dát „vzezření roztomilého městečka“ a budovy začaly připomínat spíše „pyšný letohrad, než budovu tovární“. Však dodnes můžeme posoudit sami, velice líbivý pohled na pivovar s komínem, který panoramatu vévodí, se naskýtá za jízdy autem po Barrandovském mostě směrem ze Smíchova na Prahu 4.

Pivovar v neorenesančním stylu byl postaven v letech 1899–1900 dle návrhů architekta Josefa Heraina stavitelskou firmou Václava Nekvasila. Budovy jsou architektonicky nadmíru propracovány, dojem umocňuje skvostně vyvedený znak pivovaru se sv. Václavem na fasádě sladovny, který vytvořil Mikoláš Aleš. Je zřejmé, že komín musel do tohoto konceptu bezchybně zapadnout.

Dřík o výšce 40,7 metru zrealizovala firma Ant. Dvořák a K. Fischer v roce 1899 za 3 400 zlatých (se ziskem 956 zlatých). V témže roce stejná firma vybudovala ještě další podobné komíny, byť méně okázalé, a to pro pivovary Bohušovice nad Ohří, Hradec Králové a Přerov.

Komín má celkovou výšku 49 metrů a světlost v koruně 1,7 metru, kruhový dřík stojí na mohutném podstavci o čtvercové základně o hraně 4,7 metru. Ten je vyzděn z velice kvalitních a dobře vypálených cihel a je zaklopen římsou z kamenných kvádrů. Červený dřík komína je ozdoben sytým ornamentem v kombinaci černá a žlutá a po výšce je přerušen podobně jako u holešovické elektrárny několika pásy ze žlutých a černých radiálek. Dřík zakončuje zdobná hlavice, doplněná o barevné ornamenty a zubořezem vyzděným ze speciálních tvarovek. Kombinace červeného zdiva a žlutých ornamentů je naprosto v souladu s celkovým pojetím fasád pivovaru, a zdobný komín je tak plnohodnotnou součástí velkoryse pojatého pivovarského areálu a perfektně se jako velice dominantní část podílí na konečném výrazu stavby.

Komín sloužil kotelně se třemi kotli Tischbein, ty dodávaly páru mimo jiné parnímu stroji o výkonu 150 HP.

Výroba piva v pivovaru byla začátkem roku 2007 ukončena a přesunuta do pivovaru Staropramen na Smíchově. Areál od této doby čeká stále na nové využití. Komín i další budovy pivovaru jsou nemovitou kulturní památkou.

Zdroje informací

Martin Vonka, Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014, s. 176–177.

Společenský pivovar pražských sládků v Braníku u Prahy, Český svět, 20. 10. 1905, č. 1.

Lukáš Beran, Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, VCPD ČVUT v Praze, 2005, ISBN 80-239-6198-5, s. 223.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond: Ing. V. Fischer a spol.

Archiv MěÚ Praha 4