Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy

Praha 7
Česká republika
50°6'32.752"N14°26'5.286"E
č. 129
Známá výška: 68 m   
Stavitel: Ant. Dvořák a K. Fischer
Rok výstavby: 1899
Kulturní památka
Historie

Výstavba elektrárny začala v roce 1898, přičemž ve stejném roce byla zahájena i stavba dvou komínů o výšce 73 metrů a světlosti v koruně 3 metry. Komíny, resp. jen dříky o výšce 54 metrů, postavila firma Ant. Dvořák a K. Fischer za 11 144 zlatých (se ziskem 2 216 zlatých).

Provoz elektrárny se naplno rozběhl v roce 1900 a do dvou komínů bylo napojeno šestnáct kotlů. S rostoucí poptávkou po energii se výkon elektrárny navyšoval a v roce 1907 se objevil komín třetí, vizuálně prakticky shodný s předchozími, a konečně mezi léty 1911 a 1912 vyrostl komín čtvrtý o stejné výšce jako ostatní, avšak o světlosti v koruně 4 metry. Architektonicky byl mírně odlišný, ty předchozí měly podstavce na čtvercové základně, tento měl podstavec osmiboký. Každý komín odváděl spaliny z osmi kotlů.

Postupem doby ale elektrárna nezvládala uspokojovat rostoucí poptávku po energii a rozšíření již nebylo možné, takže se přistoupilo k vybudování nového energetického zdroje pro Prahu – v Ervěnicích. Tato elektrárna byla spuštěna v roce 1926 a holešovická elektrárna postupně přešla na teplárnu.

Soubor čtyř vysokých komínů, který neměl v českých zemích v době vzniku obdoby, se stal součástí života všech obyvatel v okolí – familiárně mu přezdívali známým technickým vtipem „tři fáze a nulák“. V roce 1970 využil tento charakteristický motiv Jan Saudek jako pozadí své fotografie Osud sestupuje k řece a vede dvě nevinné děti.

V roce 1980 doplnil siluetu železobetonový tvárnicový 100 metrů vysoký komín, který byl určen pro novou technologickou část zvanou Teplárna Holešovice III. V této době se přestaly původní komíny užívat a někdy v polovině osmdesátých let byly tři zbořeny a zbyl pouze jeden (z dvojice nejstarších), který byl napojen na kotel užívaný na letní odstávky. V roce 2002 se stal společně s dalšími budovami kulturní památkou.

Komín má masivní podstavec o čtvercové základně, kruhový dřík je po celém obvodu dole a nahoře ozdoben ornamenty v barevné kombinaci žluté a černé v červeném zdivu. Po výšce dříku je navíc rozmístěno s pravidelným odstupem šest ornamentálních pásů, které se sestávají z barvy žluté (2 vrstvy cihel), černé (1 vrstva) a opět žluté (2 vrstvy). Ve stejné době bylo toto výtvarné pojetí Dvořáka a Fischera oblíbené, podobný princip v Praze aplikovali ještě například v branickém pivovaru a kotelně pro firmu Breitfeld, Daněk a spol. a v železničních dílnách v Lounech.

Hlavice byla v minulosti snesena a plechová stříška zastřešila dřík proti vnikání srážek. Prostor u komína bohužel dosud není veřejně přístupný, stále je součástí funkční teplárny.

Zdroje informací

Martin Vonka, Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014, s. 174–175.

Ústřední elektrická stanice král. hlav. města Prahy: stručný popis, vydaný k otevření centrály dne 7. dubna 1900 kanceláří měst. elektr. podniků, Praha, 1900.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, fond Keramické závody bratři Fischerové a spol. Letky-Libčice nad Vltavou.

Pavel Černý, Příběh o komínech, Zpravodaj Pražské teplárenské a.s., č. 4, září 2004.

Archiv hlavního města Prahy, archivní katalog AMP

Informace od specialisty komunikace Mgr. Radka Ježdíka, Pražská teplárenská a.s.