Elektrárna Motorlet

Praha 5
Česká republika
50°3'20.5"N14°22'46.29"E
č. 3674
Známá výška: 118 m   
Známá světlost: 210 cm   
Stavitel: Teplotechna n. p.
Rok výstavby: 1984
Historie

V pražských Jinonicích sídlila od roku 1913 slavná továrna na automobily a letecké motory zjednodušeně pojmenovaná po svém zakladateli Josefu Walterovi – Waltrovka. Z továrního areálu dnes zbyla pouze jen malá část, a to funkcionalistická etážová výrobní budova, zbytek byl koncem prvního desetiletí 21. století plošně zbořen a přestavěn na rezidenční a administrativní čtvrť. 

Nový život dostala ale přeci jen ještě jedna část Waltrovky, stojící ale mimo původní tovární areál na nedalekém úzkém pozemku obklíčeném z jedné strany silnicí a z druhé železnicí. Tou je podniková centrální kotelna vybudovaná v roce 1950 pro nově vzniklý národní podnik Motorlet, který pokračoval v tradici výroby leteckých motorů. V areálu kotelny postupně probíhaly různé přestavby, výsledkem jedné z nich se stal v roce 1984 postavený a dodnes zachovaný železobetonový komín výšky 118 metrů. 

Jedná se o klasický monolitický železobetonový komín, který rychlostí betonáže 5 metrů za den postavil národní podnik Teplotechna. Dřík má konicitu kolem 3 %, vnější průměr u terénu je 820 centimetrů, hořejší vnější průměr je 460 centimetrů. S ohledem na osazené vnitřní ochranné pouzdro je ale hořejší světlost poměrně menší, a to 210 centimetrů. Oplechování hlavy je tak široké 125 centimetrů, takže tento poměrně velký prostor poskytuje netradiční místo pro zajímavé akce. Kupříkladu roku 2014 na komín vystoupily dvě desítky členů Svazu českých komínářů, obsadily jeho hlavu, grilovaly zde a podávala se i káva. V roce 2019 se pak hromadný výstup novodobých komínářů u příležitosti oslav výročí 38 let vzniku Svazu opakoval. Navíc za účasti médií. Tyto aktivity poskytují nejen individuální uspokojení jednotlivých členů při vlastním výstupu, ale pomáhají popularizovat téma továrních komínů a ukazovat lidem, že nejsou již jen stavbami, které znečišťují své okolí. Komín kotelny dnes navíc nese tři ocelové ochozy, na kterých je nainstalovaná telekomunikační technika.

Léta opuštěné kotelny se chopil investor s myšlenkou její industriální objekty oživit a v letech 2014–2017 byla konvertována pro administrativní účely. Povedená obnova ve velké míře respektující a prezentující původní prvky a konstrukce dostala titul Stavba roku 2017. Okolí komína zůstalo veřejně přístupné a průchozí, je obklopen parkovištěm a nachází se u něj i stylové posezení vytvořené ze žlutě natřených ocelových HEB profilů. Ty byly zachráněny ze zdemolované tzv. Iran haly dříve se nacházející v areálu někdejší Waltrovky. Stejné HEB profily jsou umístěny i v atriu kousek od komína, které je vymezeno odhaleným železobetonovým skeletem patřící nejstarší části kotelny.

Komín, šestý nejvyšší v Praze, je nadále nejen nepřehlédnutelnou součástí Radlického údolí, ale stává se navíc výrazným poutačem na revitalizovaný areál. Za účelem prezentace byl dřík doplněn o výrazné vertikální nápisy s webovou adresou odkazující na projekt přestavby.

Od roku 2019 je v plánu využít komín ještě k přestavbě u nás nevídané. V dolní části dříku by se navěsilo šest prstenců, v nichž by byly kanceláře a byty. Pohledově by korespondovaly s oblými věžemi protějších novostaveb administrativních budov. Zda k realizaci dojde, si ale musíme ještě počkat.

Zdroje informací

Továrna automobilů J. Walter a spol., In: BERAN, Lukáš – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (ed.): Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha 2007, s. 265–266.

Do výše 118 metrů. Teplotechna I, 1984, č. 2, nestránkováno.

NEKVASILOVÁ, Yvetta – HÁBA, Jakub: Kotelna Park Radlice, Stavebnictví XI, č. 11. 2017, s. 8–13.

NEKVASILOVÁ, Yvetta: Přeměna kotelny Walter na administrativní centrum, iMaterialy.cz. 16. dubna 2018, [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: www.imaterialy.cz/rubriky/zajimava-stavba/premena-kotelny-walter-na-administrativni-centrum_45702.html.

HORVÁTH, Ivo: Komín Motorletu obsadili lezci, oslavili začátek komínářů v Česku, 9. května 2019, iDNES.cz. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: www.idnes.cz/praha/zpravy/radlice-lezci-na-komin-areal-byvale-tovarny-motorlet.A190509_474689_praha-zpravy_rsr.

Kotelna Park Radlice v Praze, Stavba roku. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1517.

BÁRTA, Drahomír: Podbělohorská, komín Radlická, Zelení – Praha 5. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: praha5.zeleni.cz/vur-2018-12-18.


Zdroj: Projekt Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky (DG16P02B011), hlavní řešitel a kontaktní osoba projektu: Ing. Martin Vonka, Ph.D. – 224 357 165, martin.vonka@fsv.cvut.cz.
© Fakulta stavební, ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Code: M.i.X